Методи аналізу

Визначення наявності генетичних модифікацій чи ГМ інгредієнтів у сортах рослин, продуктах харчування, кормах для тварин та постреєстраційний моніторинг трансгенних організмів потребують розробки надійних методів детектування, ідентифікації та кількісного аналізу ГМ продукції. Розвиток та стандартизація технологій детектування ГМО в експериментальних зразках рослинного чи тваринного походження є необхідним також і в контексті визначення та реалізації правил маркування продукції такого типу.

Методи визначення специфічних білків, що їх синтезують генно-інженерні рослини

Імунодіагностика: один з методів детекції нових білків, які утворюються внаслідок генетичних модифікацій рослин, основою якого є ідентифікація комплексу антиген-антитіло. Цей спосіб детекції є високоспецифічним і потребує відносно простого підготовчого етапу для зразків, які мають бути проаналізовані..

Методи, що засновані на аналізі нуклеїнових кислот

Методи аналізу ДНК поділяють на такі групи:

1. Методи скринінгу, які дозволяють отримати попередню інформацію за принципом ТАК або НІ про наявність генетичних модифікацій у досліджуваному об’єкті.
2. Методи, за допомогою яких можливо ідентифікувати цільовий привнесений ген.
3. Методи, що дозволяють визначити використану для трансформації генетичну конструкцію.
4. Методи, що є специфічними по відношенню до певної події трансформації.

Сучасні методи аналізу ГМ рослин

Кількість вивільнених трансгенних рослин та площі під їх посіви швидко зростають, тому з’явилась необхідність в детектуванні одночасно декількох подій ГМО. Одним з підходів до одночасного детектування різних ГМО є використання ДНК-біосенсорів. Такі сенсори засновані на оптичних, електрохімічних та п’єзоелектричних трансдукторах, що призначені для детекції ампліфікованих ГМО-споріднених послідовностей. При цьому частина цільової ДНК, представлена специфічною олігонуклеотидною пробою, закріпленою до поверхні сенсору і є найбільш широко використаним прикладом у конструюванні біосенсорів. Процес іммобілізації проб забезпечує утримання олігонуклеотидів та спроможність їх гібридизуватись із цільовою ДНК.

Порівняння ефективності різних методів детектування ГМО

Методи оцінки фенотипу є недорогим та досить чітким засобом ідентифікації ГМ рослин у зразках насіння. Точність визначення залежить від якості самого насіння. Недолік даного методу: потребує окремих тестів для кожного виду ГМ рослин і неможливість застосування для детектування всіх модифікацій.
ELISA – більш швидкий та менш дорогий метод, ніж ПЛР. Різновиди цього методу (кіти реагентів та індикаторні смужки) дають напівкількісні результати присутності ГМО в зразках, проте мають не дуже невисокий поріг чутливості.