Біопаливо

Отримання і використання різних видів біопалива викликає велику увагу у багатьох країнах, на що є очевидні причини. Увага до цього питання обумовлена, насамперед, обмеженими сировинними ресурсами для виробництва традиційних енергоносіїв, прагненням позбутися економічної залежності від виробників традиційного пального, постійним зростанням світових цін на енергоносії та бажанням зменшити забруднення довкілля. Відповідно до опублікованого в кінці 2006 р. прогнозу Міжнародного Енергетичного Агентства (International Energy Agency), біопаливо (у тому числі і етанол) внесе значний внесок у задоволення потреб в енергії автомобільного транспорту. 

Біодизель

Ефіри жирних кислот, які мають загальну назву ”біодизель”, зараз розглядають як найбільш реальну альтернативу для традиційного дизельного пального з нафти. Термін “біодизель” був присвоєний трансетерифікованим рослинним жирам саме для того, щоб підкреслити їх потенціал для використання у ролі пального. Варто зауважити, що нинішній інтерес до використання рослинної олії та похідних від неї продуктів не є чимось новим. Перші дизельні двигуни, запатентовані Рудольфом Дизелем та продемонстровані у 1900 р. на Паризькій всесвітній виставці, працювали саме на арахісовій олії. Рослинна олія належить до відновлюваних джерел енергії, потенціал та можливості яких активно вивчаються та використовуються в останні роки.

Біоетанол

Біоетанол – це неденатурований або денатурований (з додаванням до 5% бензину) зневоднений етиловий спирт, що отриманий шляхом прискореної дистиляції з рослинної (цукро- або крохмалевмісної) сировини для подальшого застосування як присадки до моторного палива. Світовими лідерами з виробництва і споживання біоетанолу є США і Бразилія, їх частка в світовому об'ємі виробництва перевищує 80%. Дуже інтенсивно також нарощується виробництво етанолу в ЄС, Китаї, Канаді, Таїланді, Індії, Австралії. Введені в дію перші потужності в Колумбії, країнах Центральної Америки, Туреччині, Пакистані, Перу, Аргентині, Парагваї.

Конфлікт між виробництвом біопалива та продовольчої сировини

Зростання попиту на біопаливо, що спостерігається в останні роки, може відкрити нові можливості для країн, що розвиваються, де життєздатність 75% бідної частини населення залежить виключно від сільського господарства. Зміцнення зв'язку між сільськогосподарським виробництвом і попитом на енергоресурси може привести до зростання цін на сільськогосподарську продукцію, об'ємів виробництва і валового внутрішнього продукту (ВВП) в таких країнах. Розвиток біопалива міг би також стимулювати доступ до енергії у сільських районах, сприяючи подальшому економічному зростанню і довгостроковому підвищенню продовольчої безпеки.